Slavnostní ukončení parkourových kroužků pro rok 2022/23

Vážení rodiče, děti a milovníci parkouru,

je nám velkou ctí a potěšením pozvat Vás na slavnostní ukončení parkourových kroužků 2022/23 pro děti, které se uskuteční dne 29.6.23 od 15:30 v UM PAKRKOUR PARKU. Tento den si společně připomenu významný okamžik, kdy naše mladé talenty předvedou své dovednosti, pokrok a odhodlání, které získaly během naší společné cesty.

Program slavnostního ukončení bude zahrnovat předvedení jednotlivých parkourových disciplín a ukázky závěrečných projektů našich účastníků formou workshkopů, které povedou trenéři. Děti budou mít možnost nejen ukázat své schopnosti, ale také sdílet své zážitky s ostatními a oslavit své úspěchy.

Během akce budou vyhlášeni nejlepší účastníci a uděleny certifikáty za úspěšné dokončení parkourových kroužků. Těšíme se na přítomnost rodičů, přátel a známých, kteří přijdou podpořit naše mladé sportovce a ocenit jejich úsilí.

Po skončení oficiálního programu bude připraveno občerstvení a společenský program, který nám umožní prohloubit vztahy a sdílet radost z parkouru v přátelské atmosféře.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na úspěchu tohoto projektu a věnovali svůj čas a energii rozvoji parkouru mezi naší mládeží. Věříme, že parkour není jen sport, ale také cesta k sebezdokonalení, sebedůvěře a vzájemnému respektu.

Těšíme se na Vaši účast na tomto slavnostním dni a společně oslavme úspěchy našich talentovaných dětí.

HARMONOGRAM AKCE?

15:30 – 16:00 – Zahájení slavnostního ukončení

 • Uvítací proslov trenéra/organizátora
 • Představení hostů a účastníků

16:00 – 17:00 – Předvedení parkourových disciplín

 • Ukázky jednotlivých dovedností dětí (např. skoky, přeskoky, lezení)
 • Vystoupení skupinových akrobacií

17:00 – 17:45 – Volný trénink

 • Prezentace jednotlivých projektů účastníků kroužků
 • Možnost sdílení zkušeností a zážitků

17:45 – 18:00 Přestávka a příprava na společenský program

18:00 – 18:30  – Vyhlášení nejlepších účastníků a udělení certifikátů

 • Ocenení výjimečných výkonů a úspěchů dětí
 • Předání certifikátů za úspěšné dokončení parkourových kroužků

18:30 – 19:30 –  Společenský program a občerstvení

 • Společenské hry a aktivity pro děti i dospělé
 • Poskytnutí občerstvení a nápojů
 • Možnost navázání nových přátelství a sdílení zážitků

19:30 – 20:00  – Ukončení akce

 • Poděkování účastníkům, rodičům a hostům
 • Rozloučení a přání úspěšného pokračování v parkouru

NA AKCI SE PROSÍM REGISTRUJTE CO NEJDŘÍV, DĚKUJEME: https://umparkourpark.isportsystem.cz/#activity3706

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *