Cena:
• 490Kč/měsíc (1 lekce týdně)
• 2800Kč/půlrok (1 lekce týdně)

Přihlášení do kroužku je možno kdykoliv i v průběhu školního roku – platí až do zaplnění všech
kapacit.

Více informací zde

ZAČÁTEČNÍK – lekce je vhodná pro úplné začátečníky, kteří s parkourem nemají žádnou nebo krátkou
zkušenost. Výuka začíná od úplných základů.

MÍRNĚ POKROČILÝ – vhodné lekce pro ty, kteří již osvojili základní prvky parkouru (hvězda, kotoul,
salto z překážky do žíněnky apod.)

POKROČILÝ – parkouru se delší dobu věnujeme a zvládáme prvky jako například salto ze země a
přemet…

DOPORUČUJEME:
Je jedna hodina týdně málo? Chcete, ať děti trénují parkour intenzivněji? Zvažte možnost přihlášení
na více lekcí.

Závazné přihlášky zasílejte na email info@umparkourpark.cz nebo předejte osobně v UM parkour
parku.

Platba je možná na místě nebo převodem na účet 1543676044/3030 . Do poznámek prosím uveďte
jméno přihlášeného dítěte.